Categories :

Hành động spam trong seo là gì?, nó ảnh hướng gì tới website của bạn?

Hành động spam trong seo là gì?

Trong seo thì spam gòm có 2 loại đó là Spam backlink và spam nội dung.

Spam là thuật ngữ chung chung ám chỉ việc cố tình đăng bài hàng loạt nhằm mục đích lấy link về website của mình, thường có 2 dạng là spam bài viết và spam bình luận.

Spam bài viết là hành động coppy bài viết rồi đăng lại nhiều lần nhằm mục đích lấy backlink về website đích.

Spam bình luận là việc tạo ra số lượng lớn bình luận không liên quan tới nội dung bài đăng hoặc các bình luận lặp lại nhằm mục đích lấy đủ số lượng bài đăng theo yêu cầu của diễn đàn để được phép chèn link hoặc lấy link chữ ký.

spam là gì
spam là gì

Spam ảnh hưởng tới website của bạn như nào?

Khi các thuật toán của Google ngày càng trở nên thông minh nó có khả năng phát hiện ra các hành động spam của bạn và khi nó quét qua website của bạn, nó sẽ đưa ra các hình phạt giảm hạng các key của bạn.

Khi bạn spam trên các website các diễn đàn khi BQT cụa họ phát hiện họ sẽ xóa toàn bộ nội dung, các bài viết của bạn như vậy công sức của bạn lại về không.

Trả lời