Categories :

Lỗi 404 ảnh hướng thế nào đến Seo?

Những liên kết gãy hoặc không tìm thấy trong website của bạn gây ra lỗi 404 lỗi này ảnh hưởng tới quá trình Seo website của bạn.

Lỗi 404 ảnh hướng thế nào đến Seo?

Khi website của bạn có quá nhiều liên kết bi gãy thì chất lượng website của bạn giảm, việc tìm kiếm các liên kết gay và loại bỏ hoặc chỉnh sửa lại là vô cùng cần thiết giúp website của bạn thêm chát lượng hơn.

lỗi 404 trong seo
lỗi 404 trong seo

Nếu lỗi 404 sảy ra ở các liên kết mà ban đang tiến hành Seo thì việc ảnh hưởng của nó là rất lớn, từ khóa sẽ tụt khi lượng lớn backlink trên liên kết đó bị mất, khách hàng sẽ không tìm thấy bài viết, dịch vụ, sản phẩm của bạn.

Chính vì vậy việc khắc phụ lỗi 404 càng sớm sẽ giúp website của bạn là vô cùng cần thiết.

Trả lời