Categories :

Tựa đề của kết quả tìm kiếm dài hơn, có lợi hơn trên Google

Gần đây Google khởi đầu có hiện tượng thử nghiệm tựa đề dài hơn trên kết quả tìm kiếm của mình, theo blog lớn về SEO là SearchEngineLand thì tựa đề đã dài đến 77 ký tự trên kết quả:

Độ dài của tựa đề kết quả tìm kiếm trên Google

Độ dài của tựa đề kết quả tìm kiếm trên Google

Tuy nhiên, tôi có thử nghiệm thì thấy ngày nay Google vn vẫn cứ như cũ, và vẫn chưa thấy hiện tượng dài hơn như Google đang thử nghiệm, có nhẽ nó đang thử nghiệm trên tiếng nói Tiếng Anh !

Vì Tôi thường có lề thói viết tựa đề dài cho tất thảy các bài viết có thể, bởi vậy đây sẽ là một lợi thế, chúng ta có thể nhồi thêm được từ khóa dài vào trong tựa đề mà không bị cắt đi, ngoài ra Google cũng khá tính quái vì nếu không ăn nhập, nó sẽ cho thêm tên thương hiệu vào cuối chuỗi tựa đề, nghĩa là nó có thể cắt thành ba chấm “…” ở giữa tựa đề và cho tên thương hiệu vào cuối !

Bài viết trước đó tôi đã từng nói về việc người chơi nên kéo dài tựa đề để tạo lợi thế cạnh tranh, các người chơi có thể xem thêm trong bài viết đó, còn việc của các SEOer hiện thời chính là: Kéo dài tựa đề hơn trước, nhét từ khóa ranh mãnh vào đầu tựa đề và để cho Google quyết định phần còn lại !

Chúc các người chơi chiến thắng !